DAAD Architecten

11 appartementen te Nieuw-Schoonebeek

In opdracht van woningcorporatie Domesta zijn de elf appartementen op de hoek van Europaweg-Kerkenweg in Nieuw-Schoonebeek gebouwd. Het betreft hier een bijzondere locatie in het lintdorp waar zich voorheen een boerderij bevond. Tegenover de locatie staat het gebouw van de Sint Bonifatius parochie met op de hoek de historische losstaande kerktoren.

DAAD heeft de bebouwing uit de directe omgeving in ogenschouw genomen en heeft van daaruit als referentiekader gekozen voor een boerderijtypologie. Daarbij is het geheel opgevat als een hoofdvolume met een bijvolume. Het dak is een verwijzing naar een rieten kap met pannen, maar nu omgekeerd in de vorm van een pannendak met de onderste strook van het dak uitgevoerd in zink. Het dak wordt hierdoor verbijzonderd. Het gebouw schikt zich in z’n situering naar de dominante monumentale boom op het perceel. Het voorste volume van het woongebouw, bestaande uit drie bouwlagen, is in twee sorteringen metselwerk uitgevoerd. Het bijvolume, dat bestaat uit twee bouwlagen, is uitgevoerd in zwart hout.  In de kap zijn prachtige ruimtelijke woningen ontstaan.