DAAD Architecten

11 appartementen Nieuw-Schoonebeek de bouw vordert

Woningcorporatie Domesta is gestart met de bouw van elf appartementen op de hoek Europaweg-Kerkenweg in Nieuw-Schoonebeek. Het betreft hier een bijzondere locatie in het lintdorp waar zich voorheen een boerderij bevond. Tegenover de bouwlocatie staat het gebouw van de Sint Bonifatius parochie met op de hoek de historische losstaande kerktoren.

DAAD heeft de bebouwing uit de directe omgeving in ogenschouw genomen en heeft van daaruit als referentiekader gekozen voor een boerderijtypologie. Daarbij is het geheel opgevat als een hoofdvolume met een bijvolume. Het dak is en verwijzing naar een rieten kap met pannen, maar nu omgekeerd in de vorm van pannendak met de onderste strook van het dak uitgevoerd in zink. Het dak wordt hierdoor verbijzonderd. Het gebouw schikt zich in z’n situering naar de dominante monumentale boom op het perceel.
Het voorste volume van het woongebouw, bestaande uit drie bouwlagen, wordt in twee sorteringen metselwerk uitgevoerd. Het bijvolume, dat bestaat uit twee bouwlagen, wordt uitgevoerd in zwart hout.  In de kap ontstaan prachtig ruimtelijke woningen.

Eind 2013 zal het gebouw klaar zijn.