DAAD Architecten

44 Renovatiewoningen te Drachten

In opdracht van WoonFriesland heeft DAAD een ontwerp gemaakt voor de herstructurering van 75 woningen in de wijk de Bouwen in Drachten. Hiervan zijn 44 woningen gerenoveerd en worden 29 woningen nieuw gebouwd. De stedenbouwkundige structuur van de wijk De Bouwen is gekarakteriseerd als een mozaïek van verschillende bouwvlakken. Voor de gehele wijk is uitgegaan van het versterken van de randen met hun eigen karakteristiek, hun historische context en het handhaven van het ruimtelijke mozaïek. Het plangebied wordt omsloten door de Burefen (met o.a. historische lintbebouwing) de Fabriekslaan (met o.a. seriematige woningbouw) De Greide (groenstrook en seriematige woningbouw) en de Klaverweide (grote groenstrook). Ondanks de diverse bebouwing wordt het plangebied gezien als één bouwvlak. Om de samenhang te versterken tussen de verschillende woningen, vrijstaand of in een rij en nieuwbouw of renovatie, wordt in de materialen en detaillering geen verschillen gemaakt.

De bestaande woningen zijn sober en doelmatig, wat zeer karakteristiek is voor de naoorlogse woningbouw.  In de herstructurering van Klaverweide Noord, zijn de volgende elementen aangepakt: het optimaliseren van de energie/woonlasten, vergroting van de ruimte (vloeroppervlak) en verbetering van de plattegrond. De redenen voor herstructurering van de woningen lagen voornamelijk bij de verbetering van de woonkwaliteit voor de bewoners. De woonkamer, keuken, hal en badkamer waren te krap en moesten aangepast worden om aan de huidige woonwensen te kunnen voldoen. Hierbij zou het eerst mogelijk zijn voor huidige bewoners om te kiezen uit twee opties: alleen een renovatie van de woning, of een renovatie met een uitbreiding van de woning. Bij deze uitbreiding zou elke bewoner zelf een indeling kunnen kiezen van de uitbreiding. De opdrachtgever heeft er uiteindelijk voor gekozen om ieder type woning op de zelfde manier te renoveren en uit te breiden. Per type woning is gekeken naar passende energiemaatregelen. Dit hield in dat alle woningen opnieuw geïsoleerd moesten worden. Tevens kregen de woningen nieuw metselwerk en nieuwe kozijnen met dubbel glas (HR++). Achter het metselwerk is gevelisolatie geplaatst en ook de daken en vloeren zijn geïsoleerd. Door deze gehele isolatie van de woningen worden de energiekosten voor de bewoners lager en wordt de woonkwaliteit verhoogd.

De woningen welke DAAD heeft gerenoveerd, kunnen worden onderverdeeld in drie typen, namelijk het Paardenpad met de even nummers, het Paardenpad met de oneven nummers en de Fabriekslaan. Bij de woningen aan het Paardenpad met de oneven nummers, was de woonkamer en de keuken te klein, evenals twee slaapkamers op de verdieping. Bij de woningen aan het Paardenpad met de even nummers, was de woonkamer te klein, evenals een slaapkamer en de badkamer op de verdieping. De woningen aan de Fabriekslaan zijn het zelfde als de woningen aan het Paardenpad met de even nummers, alleen zijn deze woningen anders georiënteerd. Bij deze woningen is dan ook de woonkamer te klein, evenals de slaapkamer en de badkamer op de verdieping.
Per woningtype is gekeken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de woning om het huidige plan van eisen passend te maken. Binnen de woning was geen ruimte, dus moesten uitbreidingen worden gemaakt.

Naast de renovatie van de woningen, zijn ook een aantal woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Aan de Burefen zijn 10 nieuwe koopwoningen in de verkoop, zogenaamde singelwoningen. Voor het ontwerp van deze woningen is gekeken naar andere woningen aan de Burefen. Hierdoor zouden de nieuwe woningen aansluiten op de bestaande bouw in de straat. Aan de Klaverweide wordt een nieuw pleinwand gebouwd op de plaats van te slopen woningen. Deze pleinwoningen krijgen drie lagen en, in tegenstelling tot de andere woningen in de buurt, geen kap. Dit was een stedenbouwkundig uitgangspunt, waarbij de 2e verdieping is teruggelegd ten opzichte van de pleingevel. De hoekwoningen worden geaccentueerd doordat de straatgevel wel doorloopt. De nieuw pleinwoningen worden iets teruggeplaatst ten opzichte van de huidige rooilijn, om zo ruimte te maken voor een kleine voortuin.

Projectgegevens
Opdrachtgever: WoonFriesland
Project: renovatie
Oplevering: 2011