DAAD Architecten

Kortdurende Opvang Leger des Heils te Enschede

De nieuwe huisvesting voor kortdurende opvang van het Leger des Heils te Enschede is gerealiseerd naar het ontwerp van DAAD Architecten. Dit programma wordt gerealiseerd deels in een bestaand gebouw en deels in een nieuwbouw.

Het bestaande pand is een naoorlogse pand en oorspronkelijk als bankgebouw in gebruik geweest.

Met deze herbestemming wordt het pand weer zijn oorspronkelijke allure teruggeven. De opvallende betonnen kaders met stalen kozijnen worden weer hersteld. Energetisch wordt het gebouw opgewaardeerd zodat het voldoet aan de eisen van deze tijd.

 

De nieuwbouw, gelegen aan de Willem Brakmanstraat, maakt onderdeel uit van de Cultuurmijl. Aan dit deel van de straat staan een serie statige herenhuizen afgewisseld met bijzondere gebouwen zoals een kerk of een school. De nieuwbouw voegt zich in de serie van herenhuizen. Het volume is opgetrokken in een rood/oranje baksteen met een verbijzondering in baksteendetaillering. De raamopeningen presenteren zich aan de voorzijde als een evenwichtige verticale compositie waarmee het zich statig aan de Cultuurmijl presenteert.

In de planvorming is niet alleen gekeken naar de huidige functie maar ook naar de toekomst. Het gebouw is zo ontworpen dat er in de toekomst verschillende appartementen gerealiseerd kunnen worden maar ook grondgebonden woonhuizen met een commerciƫle ruimte.

Het bestaande gebouw en de nieuwbouw worden gekoppeld door een tussenlid dat vormgegeven is als een buitenruimte. Hierdoor wordt de relatie met de binnentuin versterkt.