DAAD Architecten

8 Vrijstaande woningen te Enschede

In het plangebied Eekmaat-west is door de gemeente gekozen voor verweving van de stad en het aangrenzende landschap. De wijk moet daarom een aan tuindorpen verwante sfeer krijgen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de woonomgeving en de overgang van openbaar naar privé terrein. Door de handhaving en versterking van het bestaande groen worden de huidige landschappelijke kenmerken, de kamerstructuur en het water, een nadrukkelijk onderdeel van het plan.
Door de gemeente Enschede is, i.s.m. Sjoerd  Soeters Architecten BV, het beeldplan voor Eekmaat-west ontwikkeld. Dit beeldplan wordt als leidraad bij de toetsing van de woningbouwplannen gehanteerd, met als doelstelling het plan te benaderen vanuit de openbare ruimte, zodat de wanden van straten, pleinen en hoven belangrijker worden dan de los staande architectuur. Wij zijn gevraagd plandeel 10 te ontwerpen waarvan fase 2 de realisering van 8 vrijstaande eengezinswoningen behelst.

Stedenbouw en architectuur
Door de voortuinen van de woningen als één groen geheel vorm te geven wordt dit gebied onderdeel van het plein. Hierdoor wordt de groene aanblik van dit planonderdeel verruimd. Belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving van deze woning is het ‘wonen onder de kap’. Dit wordt bereikt door de garage  met daarboven de zolder in het bouwblok op te nemen. Hierdoor kan daarnaast de slaapverdieping direct onder de kap gesitueerd worden. Door de garage in de woning op te nemen, vormt de woning één geheel en is daarbij beduidend lager dan de standaard twee verdiepingen met een kap.
De woning is in  drie zones ingedeeld, waarbinnen voor de  bewoners vele mogelijkheden zijn om de woning aan hun toekomstige wensen aan te passen. De 8 woningen tellen drie types met elk een eigen kleur baksteen.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Bouwcombinatie E 2000 Enschede
Oplevering: 1999
BVO: 1.552 m2