DAAD Architecten

Abbeyfield te Zwolle

Nadat hergebruik van de voormalige St. Michaelsschool geen haalbare optie was gebleken, werd ons voorgesteld een nieuwbouwplan voor 10 ouderenwoningen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen volgens het Abbeyfield-concept op deze locatie te ontwerpen.

De nieuwbouw zou, aan de Aplein-zijde, binnen het volume van de huidige bebouwing moeten passen. Met het oog op de gevoelige situering in de historische Zwolse binnenstad werden stedenbouwkundige randvoorwaarden als kapvorm, plint en gevelgeleding vastgesteld. Alhoewel het geen waardevol monument betreft vallen een aantal onderdelen van het huidige schoolgebouw op als beeldbepalende elementen aan de Noordzijde van het Aplein.

Programma
10 appartementen, ruimtes algemene voorzieningen.

Stedenbouw en architectuur
Het ontwerp voor de nieuwbouw aan het Aplein kan gezien worden als een onderzoek naar de mogelijkheden van een eigentijdse architectuur in een historische context. Op basis van een modern binnenstedelijk woonprogramma en de transformatie van karakteristieke kenmerken van de naburige laat 19e eeuwse bebouwing is een plan ontstaan dat zich in eerste aanblik naadloos in de historische context lijkt te voegen en bij nadere beschouwing onmiskenbaar eigentijds blijkt te zijn.

Het plan is opgebouwd uit een aantal bekende elementen uit de Nederlandse bouwtraditie zoals verticale vensteropeningen, kapellen in een schuine kap, een verhoogde begane grondverdieping en een gevel op ‘vlucht’ in donker metselwerk. Onder invloed van de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het programma en de transformatie van karakteristieke onderdelen van het schoolgebouw zijn in de gevel tal van variaties op het eenvoudige basisschema ontstaan.

Projectgegevens
Opdrachtgever : Woningstichting SAVO
Oplevering : 2000
BVO : 935 m2