DAAD Architecten

Advies bedrijventerreinen in Fryslân

Onlangs ronde DAAD in samenwerking met De Zwarte Hond een advies af in opdracht van Atelier Fryslân waarin de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen in Fryslân onder de loep is genomen. Dit advies is met drie adviezen van ander combinaties gebundeld in een rapport genaamd Werkend Landschap.
DAAD en De Zwarte Hond formuleerden voorafgaand aan het onderzoek en advies een aantal uitgangspunten. We begonnen met een bepaling van onze positie in het debat over bedrijventerreinen in het algemeen.
De enorme productie van nieuwe bedrijventerreinen in de laatste twee decennia heeft een rondreizend circus op gang gebracht van zich al maar verplaatsende bedrijven. In de onderlinge concurrentie tussen steden moeten allen mee in het aanbieden van telkens nieuwe vestigingsmogelijkheden. Met een desastreus effect op de kwaliteit van nieuwe- en oude terreinen en een enorm ruimtebeslag op het ommeland. Deze ongebreidelde groei is alleen mogelijk bij de gratie van voldoende ruimte. In het Noorden is deze ruimte nog aanwezig, hoewel dit ook een relatieve afweging is. De groei van terreinen is misschien wel te begrijpen vanuit het economisch tij en gemeentepolitieke overwegingen, maar vanuit de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, de overgangen tussen stad en land en duurzaam ruimtegebruik zou deze ontwikkeling zo snel mogelijk een halt toegeroepen moeten worden.
Op plekken waar deze ruimte niet meer voorhanden is vindt al geruime tijd een (noodgedwongen) herbezinning plaats op dit continu aanbod van locaties. Nieuwe strategieën moeten hier ingezet worden om aan nieuwe vragen te kunnen voldoen. De herbezinning mag dan noodgedwongen zijn maar bij de meeste betrokkenen wordt al vrij snel de omslag naar enthousiasme over de nieuw ingeslagen weg gemaakt.
We focussen in dit advies op de levensduur en kwaliteit van bestaande terreinen. Hoe kunnen deze terreinen vitaal, vol van leven zijn en zich zelf blijven vernieuwen?
Daarbij hebben we een aantal vragen gesteld en uitgangspunten geformuleerd:

  • Is door herprogrammering, transformatie, meervoudig ruimtegebruik een ontwikkeling denkbaar waarbij de vraag naar kavels binnen de bestaande voorraad opgelost kan worden?
  • Kan een bedrijventerrein weer onderdeel worden van de stad en eventueel het landschap, in plaats van een ‘no go area’ te zijn?
  • Wat zijn mogelijke duurzame, robuuste stedenbouwkundige en architectonische typologieën voor bedrijventerreinen om zo langdurig aan de ruimtevragen uit de markt een plek te kunnen geven?
  • Schoonheid volgt uit vitaliteit. Meer dan gedragsregels, ver- en geboden die de esthetische kwaliteit moeten waarborgen zijn we geïnteresseerd in een zich ontwikkelende, transformerende en vernieuwende omgeving die een langdurige en daarmee duurzame omgeving biedt aan bedrijven inwoners en gebruikers. Hierin ligt de schoonheid.

Ons advies heeft betrekking op de gemeente Smallingerland; Drachten om preciezer te zijn. De mogelijke ontwikkeling van industrieterrein De Haven het vormt het zwaartepunt van het advies maar is wel nadrukkelijk binnen de dynamiek van Drachten en omgeving geplaatst.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Atelier Fryslân
Jaar: 2010
Project: Advies bedrijventerreinen