DAAD Architecten

BOGAS te Coevorden

Voor onze opdrachtgever Domesta heeft DAAD drie woongebouwen ontworpen op het BOGAS-terrein, voormalig industriegebied binnen de historische stedenbouwkundige structuur van Coevorden. De in totaal 37 woningen bestaan uit maar liefst 32 verschillende woningtypen in de sociale huurklasse. Het patroon van gekleurd metselwerk in de gevels toont de variatie in typologie.

Historische locatie
De BOGAS-locatie valt binnen de historische structuur van Coevorden met haar stervormige stadsgracht en stratenpatroon van radialen en ringen. De ambitie van het centrumplan is om deze vorm weer zichtbaar maken. Uitgangspunt voor de nieuwbouw was een doorgaande gevelwand aan de Spoorhavenstraat, een ringweg. In het ontwerp is deze façade toch licht doorbroken en opgedeeld in 3 volumes om doorzichten naar het nieuwe water te maken. Door de bouwvolumes aan de waterzijde te versmallen hebben alle woningen een goede zonoriëntatie en zicht op de gracht. De besloten ruimte die tussen de gebouwen ontstaat vormt een vloeiende overgang tussen de individuele woningen en de straat.

Maximale diversiteit
Het verdelen van het woonprogramma over drie geheel verschillende volumes maakte maximale diversiteit in woningtypen mogelijk. Zowel in typologie – appartementen en maisonnettes –, als in grootte – 2, 3, en 4-kamerwoningen – en woonoppervlakte – variërend tussen de 70 en 124 m2 –. Gebouw A volgt nauwgezet de stedenbouwkundige contour, waardoor bijzondere woningen in de koppen van het complex ontstaan. Gebouw B en C zijn breed aan straatzijde en smal aan de waterzijde. Deze volumes hebben ieder 11 woningen met een entree op het maaiveld. Bij alle drie gebouwen is ruimte onder het dak bij de woning getrokken, waardoor verrassend hoge woonruimte en  extra slaapkamers zijn gecreëerd. De scheiding in kleurvlakken in het metselwerk valt samen met de woning-scheidende wanden, waardoor de individuele woning wordt geaccentueerd.

Publieke ruimte
De woningen zijn georiënteerd op de tussenruimte die fungeert als collectief terras. In de bestrating en met een betonnen bankje worden de entrees van de woningen geaccentueerd. Deze zone markeert de private buitenruimte voor de bewoners. Aan de waterzijde zorgen beplantingsvlakken in de traptreden voor privacy in de naastgelegen woningen. Onder de drie bouwblokken biedt een kelder plaats auto’s en fietsen.