DAAD Architecten

Canyon de Chelly te Groningen

In het kader van de intense stad ontwikkelde DAAD (in samenwerking met W. Hoogland, C. de Jongh en Nijhuis Noord) een concept voor cascowoningen. Het casco is de romp van de woning; het onveranderbare deel waarbinnen de bewoner naar eigen goeddunken zijn/haar woonwensen zou moeten kunnen invullen. Onder de noemer casco worden tal van projecten op de markt gebracht waarbij de vrijheid van de bewoner doorgaans beperkt blijft tot de keuze van (de plek van) het keukenblok. Het relatief vaak dure casco is dan al zodanig ingevuld en geoptimaliseerd dat elke werkelijk persoonlijke oplossing ingewikkeld en dus opnieuw duur zal zijn. In het plan dat wij ontwikkelden is het casco daadwerkelijk tot en met de gevel door de bewoner in te vullen, te laten bouwen of zelf te timmeren.

Hoornsediep Oostzijde
Met het Hoornsediep als proeflocatie werd een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap in gestapelde vorm. Zou het mogelijk zijn een casco op te leveren met appartementen die door de koper naar eigen inzicht kunnen worden afgebouwd?

Groeten uit Groningen
In reactie op de uitnodiging ons beste gerealiseerde en beste niet-gerealiseerde ontwerp in de stad te tonen besloten wij het cascoprincipe verder technisch en ruimtelijk uit te werken en op diverse locatie te laten landen. De basis van de woning bestaat uit twee elementen: een vast volume waarin sanitaire voorzieningen zijn ondergebracht en een vrij in te delen kubus van 8 x 8 x8 meter waarin naar believen kan worden getimmerd. Met deze elementen zijn diverse woningtypologieën samen te stellen. In gestapelde vorm kan het een toren, een appartementencomplex of een galerijflat opleveren. Maar ook grondgebonden varianten zijn denkbaar of tweede maaiveldoplossingen boven bestaande gebouwen.
De diverse typen zijn voor vier locaties nader uitgewerkt: een torenflat op de kop van het Zuiderdiep boven de Academie Minerva, een zevende flat aan de noordrand van de stad in Vinkhuizen, tweede-maaiveld-gebonden woningen bovenop een bedrijfshal aan de Sontweg en vier stroken rondom het voormalige FC Groningen voetbalveld in het Oosterpark.

Vinkhuizen
De onlangs in de documentaire over Ypke Gietema nog geroemde karakteristieke harde noordrand van de stad is bezig in rap tempo te verdwijnen in een zee van laagbouw waarmee de stad noordwaarts uitbreidt. Als opmaat voor een mogelijk tegenwicht aan deze ontwikkelingen stellen wij voor een zevende flat aan de bestaande reeks van zes toe te voegen (en later een achtste, negende…). Met een dubbele voorkant kan de cascoflat gezien worden als een getransformeerde en verbeterde versie van de galerijflat.

Sontweg
In het gebied rond het Damsterdiep, IKEA, Sontweg staat de komende jaren veel te gebeuren. Met de Berlagebrug als belangrijke verbinding met Meerstad zal het gebied ingrijpende veranderingen ondergaan. Het is daarbij niet alleen noodzakelijk de huidige bedrijvigheid op deze plek te behouden, maar ook om er een woonprogramma aan toe te voegen. Tweede maaiveld oplossingen waarbij boven op de huidige programmalaag wordt voortgebouwd bieden daartoe uitgelezen kansen.

Torenflat
Nog niet zo lang geleden zijn plannen gemaakt voor verticale accenten aan de beide uiteinden van het Gedempte Zuiderdiep (Hejduk). Aan de westzijde betrof dit de plek waarop nu de Academie van Bouwkunst staat. Een gestapeld programma van ateliers in het bestaande gebouw met daarboven een woontoren waarin de kunstenaars hun eigen woonruimte vormgeven biedt de kans om de droom van een vertikaal accent op de kop van het Zuiderdiep alsnog gestalte te geven.

Oosterpark
In de voorliggende plannen voor de herontwikkeling van het Oosterparkstadion zal het voetbalverleden nog slechts in overdrachtelijke zin terug te vinden zijn. Op de plek van het voetbalveld wordt straks gebouwd. Was het niet prachtig geweest als voetbalminnende doe-het-zelvers rondom het veld hun eigen skyboxen hadden kunnen timmeren terwijl de kinderen FC Groningen spelen?

Projectgegevens
Project: studie
Jaar: 2007