DAAD Architecten

De Mikkelhorst te Haren

Landschap
De grens tussen stedelijk gebied en het omringende landschap is niet langer hard. Het overgangsgebied kan, in plaats van een scherpe scheiding tussen stad en land, een schakel tussen beiden zijn. We bouwen niet aan maar in het landschap. Elementen uit het landschap kunnen een rol spelen in de stedenbouwkundige opzet van de woonwijk. Met name de ligging van de Mikkelhorst aan het uitloopgebied en de nabijheid van de toekomstige zorgboerderij op de plek van de voormalige rioolwaterzuivering bieden aanknopingspunten voor een landschappelijke stedenbouw.
In het project de Mikkelhorst wordt een hoge DuBo-ambitie gekoppeld aan individuele kavelbouw, waarbij het landschap de ruimte structureert en de samenhang brengt. In de combinatie van deze drie thema’s ligt het unieke van deze opgave. De opdracht valt voor DAAD Architecten uiteen in twee onderdelen:
– Advisering gemeente m.b.t. duurzaam bouwen
– Stedenbouwkundig plan en supervisie

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Haren
Project: Stedenbouwkundig plan
Jaar: 2003