DAAD Architecten

Dienstengebouw ‘de Punt’

Inleiding
Het pompgebouw in Nietap heeft als uitgangspunt gediend voor het ontwerp van dit ’dienstengebouw’. Het pompgebouw bestaat in essentie uit twee delen. Het gebouw en de vijver. Het bijzondere van de vijver is hier dat deze onderdeel uitmaakt van het gebouw. Het kantoor staat grotendeels in de vijver en de kademuren vormen plaatselijk één geheel met het gebouw. De verwevenheid van gebouw en vijver is naar ons idee een belangrijk middel om te laten zien dat het hier gaat om een gebouw voor het waterbedrijf. Het laat de tegenstelling zien tussen het ‘natuurlijke’ water en het door de mensenhand gezuiverde water zodat het geconsumeerd kan worden.

Stedenbouw
Het waterbedrijf in Glimmen wil het terrein meer gaan beveiligen. Er is daarvoor een ‘poortgebouw’ nodig. Na analyse van mogelijke plekken voor het gebouw is door het waterbedrijf besloten om het ten oosten van de bomenlaan te plaatsen. Door het weg halen van het lage groen langs de Rijksweg zal dit gebouw ook zichtbaar zijn vanaf de straat. Gezien het aantal verkeers bewegingen op het terrein wordt de bomenlaan éénrichtingsverkeer. Terug rijd men aan de andere zijde van het gebouw langs, zodat men het gebouw van alle zijden zal ervaren.

Parkeren
Het parkeren is op dit moment verdeeld over een aantal gebieden op het terrein. Het is erg versnipperd en bepaalde parkeergebieden worden nauwelijks gebruikt. Ons voorstel is om voor alle werknemers (het laboratorium en de werkplaats) het parkeren te concentreren op de voormalige ‘brink’. Door niet de parkeerplaatsen in het groen rond de gebouwen te plaatsen, maar ze uit het zicht in het middengebied te concentreren wordt voorkomen dat een rommelig beeld ontstaat. Dit terrein wordt ingedeeld met behulp van groene ‘eilanden’ met daarin bomen. Op deze wijze worden zestig parkeerplaatsen gerealiseerd.
Alle huidige parkeerplaatsen verdwijnen en worden weer opgenomen in de natuur. Het parkeren voor de werknemers van het ‘dienstengebouw’ is op de bezoekersparkeerplaats. Dit nieuwe parkeerterrein ten westen van de bomenlaan wordt met graskeien bestraat, zodat de groene uitstraling van het terrein niet wordt verstoord.

Het gebouw
Wat we zichtbaar willen maken met dit gebouw is het belang van water. We doen dit op twee manieren. Eén is het ontwerpen van een vijver verweven met het gebouw analoog aan het pompgebouw in Nietap. Twee is het zichtbaar maken van de regen in het gebouw. Voor de contouren van het gebouw en de uitsneden daarin zijn wolken een inspiratiebron geweest. De uitsneden halen de regen naar binnen zodat de regen in het hele gebouw wordt ervaren en men zich er van bewust zal zijn dat dit ons drinkwater wordt. Net als bij wolken waar het zonlicht doorheen schijnt zullen ook deze uitsneden het zonlicht tot in de vijver doorlaten. Al het water dat op het dak terecht komt en door de uitsneden valt komt in de vijver. De vijver is op deze manier onlosmakelijk met het gebouw verweven.

Om meer programma voor dit gebouw te vinden is besloten de oude kantine te slopen en de werkplekken, die nu in tijdelijke units is ondergebracht onder te brengen in dit gebouw. Daarnaast moet het mogelijk zijn om in de kantine grote groepen bezoekers te ontvangen.
Gezien het tweeledige programma is besloten een compact gebouw, geheel in metselwerk, over twee lagen te maken. Op de begane grond zijn de ontvangstbalie en de grote kantine gesitueerd. Op de verdieping bevinden zich alle kantoren.

Projectgegevens
Opdrachtgever: NV Waterbedrijf Groningen
Oplevering: 2005
BVO: 450 m2