DAAD Architecten

Dorpsrand Drouwen

Littekens
Oude topkaarten en recente luchtfoto’s maken duidelijk hoe nog geen honderd jaar terug Drouwen met de es verbonden was. Een aantal wegen en voetpaden zijn de laatste eeuw verlegd en/of verdwenen. Hiermee is de toegankelijkheid van het landschap verslechterd. Met het oog op recreatie, maar vooral ook ten behoeve van de dorpsbewoners, is er onderzoek gedaan naar in hoeverre deze dorpsrand afronding aanleiding kan vormen voor een ‘wandelrondje rond de es’.

Voorstel
Belangrijkste onderdeel van het ontwerp is een ‘randbrink’ (naar voorbeeld van diverse ontwerpen van Harry de Vroome, zoals bijv. de westrand van Vries) van maximaal drie rijen bomen (niet strak in het gelid geplaatst) langs de hele zuidrand. Hierin kan op enkele plekken gebouwd worden. Aan de bouw van een woning wordt de verplichting gekoppeld een deel van de randbrink aan te leggen. Op plekken waar het zicht op het landschap vanaf de straat bijzonder is verdunt de randbrink tot een enkele rij bomen. De uitvalswegen krijgen een enkele rij eikenbomen tot250 mop de es, de Borgerderstraat een rij aan weerszijden. Door deze randbrink loopt een voetpad dat de Borgerderstraat onderlangs met de Stobbenweg verbindt. De randbrink wordt onderbroken door twee grotere elementen; het sportveld en de ijsbaan, Deze krijgen rondom een onderbeplanting die zich beter verhoudt tot de aanwezige dorpsbeplantingen.

Twee modellen
Aan de rand van de es word een zone gereserveerd voor de aanplant van 3 rijen berkenbomen. Deze zone vormt de overgang tussen dorp en de openheid van de es.
Langs de es wordt rekening gehouden met een toekomstige publieke route.
Voor het bouwen in de esrand zijn twee modellen denkbaar. Deze zijn beide vrij toe te passen in de aangegeven randzone. De modellen zijn: Bouwen in de esrand en Bouwen achter de esrand.

Model 1
Op de locatie Kerkweg 1 is het model bouwen in de esrand uitgewerkt. Dit model richt zich op situering van het gebouw met uitzicht over de es. Dit model zal vanaf de es goed waarneembaar zijn. Hierbij worden dan ook hogere eisen aan de architectonische expressie gesteld.

Model 2
Aan de Borgerderstraat 3 is het model bouwen achter de esrand uitgewerkt. Dit model is een wijze van bouwen die zich maximaal richt op de ontwerpvrijheid die zou kunnen ontstaan wanneer het gebouw niet of nauwelijks vanaf de openbare ruimte waarneembaar is.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn
Jaar: 2009
Project: visie dorpsrand