DAAD Architecten

Dorpsvisie Onderdendam

Op woensdag 6 juli heeft het dorp Onderdendam het actieplan Onderdendam ZOO! gepresenteerd aan haar inwoners, overheden en andere betrokken partijen. De dorpsvisie is gevat in een actieplan van 10 concrete actiepunten die gaan over de thema’s: samenleven en zorg voor elkaar, schadeafhandeling, erfgoed en monumenten, natuur en landschap en omgang met lege plekken en gebouwen in het dorp. Doormiddel van een wandelroute konden op verschillende plekken in het dorp de actiepunten op grote panelen worden bekeken.

DAAD heeft de thema’s schadeherstel en energietransitie in werkgroepjes verder uitgewerkt. Hieruit zijn onder andere ideeën naar voren gekomen voor het oprichten van een energiecoöperatie, duurzame schuurtjes en een geïntegreerde aanpak van schadeherstel en verduurzaming van woningen. Daarbij wordt voortgebouwd op de eerder ontwikkelde ideeën voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Meer informatie over de IABR is hier te vinden.

 

De dorpsvisie Onderdendam ZOO! is tot stand gekomen door de inwoners van Onderdendam, de werkgroep ZOO!, Enno Zuidema Stedebouw, Groninger Dorpen en DAAD architecten.

Zie ook onze eerdere berichtgeving

Opening IABR 2016 Next Economy

Tweede kamercommissie op bezoek in onderdendam