DAAD Architecten

Emmaviaduct te Groningen

De opgave betreft de herinrichting van de verkeersverbinding tussen het Julianaplein en het Emmaviaduct, zijnde de belangrijkste invalsroute van de stad Groningen, welke onmiddellijk aansluit om de rijksweg A28.
Doel is geweest het karakter van de route te transformeren van een buitenstedelijke verlegging van de rijksweg A28 tot een weg op stadniveau.
De verkeerintensiteit en de noodzaak tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen zijn daarbij stringente, technische randvoorwaarden. Het project is ontwikkeld in nauwe samenhang met de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Groningen.

Stedenbouw en architectuur
In de eerste plaats wordt de schaalingreep in dit deel van de stad geaccepteerd als een vaststaand en uitdagend gegeven dat niet verborgen kan en mag worden.
Daarna is er sprake van een schaalverkleining op het niveau van het wegdek door het aanbrengen van een tussenberm. De typische elementen, behorende bij het snelverkeer (vangrail, geluidwering, verlichting), zijn vervangen door meer stedelijke oplossing: materiaal, kleur en detail.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Oplevering : 1996