DAAD Architecten

Essay hoogbouw te Gelderland

DAAD heeft in opdracht van de provincie Gelderland een essay, een studie, naar hoogbouw in de provincie Gelderland gemaakt. Naast DAAD is door bureau Lubbers, Wim Korvinus en Paul Dijkman een reflectie op hoogbouw in de provincie Gelderland geschreven. Tezamen met een begeleidend essay door de provincie zelf zijn deze essays onlangs verschenen.
DAAD heeft in dit essay een beschouwende benadering gekozen waarin een systematische nauwkeurige waardering van hoogbouw cruciaal is.

De beoordeling van een hoogbouwplan is niet eenvoudig, zelden kun je terugvallen op routine of duidelijke regels en afspraken. In dit essay wordt voor een aantal projecten in verschillende omgevingen en van diverse pluimage op systematische wijze een soort hoogbouweffect rapportage gemaakt. Het betreft hier bestaande projecten. In die zin vormt de analyse een testcase want hetzelfde traject zou ook voor een nieuw ontwerp gevolgd kunnen worden, zij het dan gesimuleerd. Daarmee zou het een instrument kunnen zijn om hoogbouwplannen te beoordelen.
De keuze van projecten is gebaseerd op de bouwperiode, de landschappelijke- en stedelijke context, het gebouwtype en de functie. Alle projecten zijn in hoogte afwijkend van de directe omgeving. Daarmee hebben we onze definitie van hoogbouw te pakken:
De hoogte is dusdanig afwijkend van (een deel van) de directe omgeving dat het gebouw zich losmaakt uit die omgeving. Dus ook een project dat slechts weinig afwijkt van de nabije omgeving kan als hoogbouw beleefd worden.
In dorpse context is vaak de bouwmassa, de omvang en minder de hoogte het bezwaar.
Een silo, watertoren of kerktoren wordt zelden bezwaarlijk gevonden. Vandaar dat deze dorpse ‘uitwassen’ niet in dit essay zijn opgenomen.
Hoogbouwconcentraties zoals in Frankfurt of Rotterdam hebben we in Gelderland niet aangetroffen.
Na onze systematische inventarisatie veroorloven we ons voor elk project een tweetal subjectieve beschouwingen:
– Kan het hoger en wordt het dan beter?
of:
– Kan het lager en wordt het dan beter?
Waarna door ons de voor of tegen (inclusief mits en maar) conclusie alsnog getrokken wordt.
Het ontwikkelen van hoogbouwprojecten is altijd risicovol. voor zowel bouwer, architect, omwonende als de overheid. Wij pleiten er voor om deze trajecten niet dicht te timmeren met regels en verboden. Dit is een pleidooi om goed te kijken, te vergelijken en te beschouwen om zo beargumenteerd een wonderschoon risico aan te kunnen gaan.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Jaar: 2010
Project: studie