DAAD Architecten

Haalbaarheidsstudie silo te Haaksbergen

In opdracht van de provincie Overijssel heeft DAAD Architecten een studie verricht naar de hergebruikmogelijkheden van de CTA-silocomplex aan de Parallelweg in Haaksbergen.

Het gebouw, bestaande uit een deel laagbouw uit 1917 en de silo, gerealiseerd in 1957, is een karakteristiek gebouw voor Haaksbergen en is een van de vijf silocomplexen die in het kader van het Belvedereproject ‘Lege silo’s – nieuwe vulling’ worden onderzocht.

Het complex is samengesteld uit onderdelen uit verschillende tijden, die elk hun eigen verhaal kennen, hun eigen doel dienen en elkaar soms op gelukkige en soms op minder gelukkige wijze ontmoeten. Er is dan ook eerder sprake van een karakteristieke verzameling functioneel bepaalde elementen die op deze locatie op een specifieke wijze zijn samengevoegd, dan van een ontworpen complex waaraan een bepaalde ontwerpopvatting ten grondslag ligt. Er is niet een aspect te noemen, zoals een representatief gevelbeeld of de draagstructuur, dat domineert en de consequenties dicteert voor de andere onderdelen van het gebouw. Het heeft een pragmatisch complex opgeleverd dat flexibel genoeg is om ook nieuwe programma’s te accommoderen. Het is de kwaliteit van deze schijnbaar toevallige ontmoeting van onderdelen die wij als uitgangspunt hebben genomen om anno 2004 een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van het complex toe te voegen.

Zie ook: Cahier #7: Industrieel Erfgoed / Zes thema’s voor hergebruik

Projectgegevens
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2004
Project: Haalbaarheidsstudie