DAAD Architecten

Landgoed Heidehof te Eext

Het woonhuis wordt gerealiseerd op het landgoed Heidehof , dat is gelegen in de nabijheid van het dorpje Eext in de provincie Drenthe. In het landschap herinneren rudimenten van funderingen aan het oorspronkelijke landhuis, dat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is afgebroken. Juist deze plek is gekozen als locatie voor een nieuw te bouwen woonhuis, dat is gebaseerd op een ‘modern’ programma van eisen.

Het maken van een nieuw, representatief middelpunt van het landgoed op basis van een relatief bescheiden en eigentijds woonprogramma is het belangrijkste architectonische thema bij de gestelde opgave. Het opnieuw vormgeven van het terrein en de bijbehorende lanen maakt deel uit van de opdracht.

Het woonhuis is, als één herkenbaar bouwvolume, gesitueerd op een kruising van lanen binnen de stervormige landschappelijke ontsluitingsstructuur. Allereerst is de begane grondvloer 1.2 m boven het maaiveld en de oude funderingsresten gesitueerd. Zodoende wordt het, in kwalitatieve zin, beperkte bouwprogramma fysiek gecompenseerd en ontstaat er tegelijkertijd een natuurlijke oplossing voor het parkeren van auto’s. Vervolgens is een constructieve structuur toegevoegd, die de afzijdigheid van het woonhuis benadrukt. De constructieve structuur wordt ingevuld door middel van een eenvoudige, functionele zonering: aan de noordzijde zijn overwegend secundaire functies gesitueerd, aan de zuidzijde de belangrijkste leeffuncties. Zodoende ontstaat een scherp contrast in het gevelbeeld tussen een tamelijk gesloten, representatieve noordgevel en een open, informele zuidgevel. De twee schoorstenen markeren de verschillende kruispunten van de zichtlijnen.