DAAD Architecten

MPA Plataan te Boschoord

Stedenbouw
Voor de stedenbouwkundige organisatie van ‘Hoeve Boschoord’ wordt het Drentse model van een Brinkdorp aangehouden. Dit vertaalt zich in Boschoord in een hoofdas waaraan, verdeeld over meerdere aan elkaar verbonden open ruimten, de belangrijke centrale functies gelegen zijn. De psychiatrische en somatische behandel- en stafafdeling en de cliënten-, personele en financiële administratie zijn functies die geheel Boschoord te dienste staan. Het is van belang dat zij zich duidelijk aan deze ‘Brink’ manifesteren. De administratie heeft als bijkomende functie ook nog een receptie voor bezoekers aan ‘Hoeve Boschoord’. Deze receptie, het eerste contactpunt voor onbekenden met ‘Hoeve Boschoord’, moet zowel aan de ‘Brink’ gelegen zijn, als goed zichtbaar zijn vanaf de parkeerplaats.
De nieuwe medisch psychiatrische behandelafdeling en de behandel- en stafafdeling zijn programmatisch een uitbreiding van de bestaande gebouwen van ‘de Eiken’. Door het verlengen van het U-vormige gebouw van de laatste uitbreiding van ‘de Eiken’ ontstaat de mogelijkheid om zowel goed aan te sluiten op de bestaan de bebouwing als om de kop van de nieuwbouw aan de ‘Brink’ te leggen. De bestaande bebouwing van ‘de Eiken’ bestaat uit twee lagen.
Om goed op deze bestaande bebouwing aan te sluiten zijn de cliënten-, personele en financiële administratie op de eerste verdieping geplaatst.

Architectuur
In de architectonisch uitwerking van de drie gecombineerde nieuwe functies spelen twee uitgangspunten een hoofdrol:
– Door het verlengen van de bestaande bebouwing ontstaat een grote lengte van de zuidgevel die gelegen is aan het parkeerterrein. De grote lengte en de erg stedelijk uitstraling van deze gevel moet in verhouding gebracht worden met het veel kleinschaliger karakter van ‘Hoeve Boschoord’.
– De op de eerste verdieping gelegen administratie moet een goede en heldere toegang vanaf straatniveau krijgen.

Door tussen de lengte van het gebouw en het ritme van de kleine raamperforaties een nieuwe schaal met een eigen ordening toe te voegen ontstaat de mogelijkheid de gevel te relateren aan de ordening van geheel ‘Hoeve Boschoord’. Voor deze nieuwe schaal zijn vanuit het programma een aantal aanleidingen; de receptiefunctie op de begane grond, de kantoorfuncties op de eerste verdieping en de pantry met balkon bij de administratie. Door de gevel bij de receptie te openen en het tochtportaal extra te bena-drukken ontstaat een element dat zowel de aandacht trekt als mogelijkheid creëert om via een vide de relatie tussen straatniveau en verdieping te versterken. De grote pui en het balkon bij de pantry maakt een onderverdeling in de gevel. Door de kantoorramen, die functioneel afwijken van de andere ramen in de gevel, te vergroten en een eigen ritme te geven ontstaat een derde afwijkend element in de gevel. Hiermee is, ondanks de forse schaal van het geheel, een gebouw gemaakt dat aansluit bij het kleinschalig karakter van ‘Hoeve Boschoord’.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Stichting Hoeve Boschoord
Oplevering: 2004
BVO: 1625 m2