DAAD Architecten

Nei Arf te Exloo

Het  ontwerp Nei Arf is een ruimtelijke vertaling van het begrip ‘naoberschap’ voor de voormalige gemeentewerf in het dorpscentrum van Exloo . De woningen zijn georiënteerd op de centrale open ruimte waardoor samenhang ontstaat. Uitgangspunt is het ontwerpen van verschillende ontmoetingsplekken,  zoals  de centraal gelegen overkapping  maar ook het maken van een centrale parkeergelegenheid.  Waar routes kruisen kunnen ontmoetingen plaatsvinden. In het ontwerp is niet alles vastgelegd, waardoor ook in de toekomst het gebruik en de inrichting nog verandert kan worden.  De opdrachtgever Woonservice heeft het project als een pilot project opgezet, waarbij de toekomstige bewoners vanaf het begin nauw betrokken zijn geweest.  Het gaat om een combinatie van huur- en koopwoningen.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Woonservice