DAAD Architecten

Nieuwbouw Dienstencentrum Landschapsbeheer Drenthe

DAAD Architecten heeft besloten prijsvraag voor de nieuwbouw Dienstencentrum Landschapsbeheer Drenthe gewonnen.

Opdracht
Op dit moment zijn de gebouwen en voorzieningen van het Landschapsbeheer Drenthe over meerdere locaties verspreid. Met de geplande vestiging op het voormalige AZC-terrein te Hooghalen wordt het mogelijk alle diensten te concentreren op één plek. Behalve de nieuwbouw wordt ook het omliggende terrein ingericht met kweektuinen en een landschapstuin, die geschikt is als werkveld voor vrijwilligers en het geven van cursussen. De nieuwbouw komt tegemoet aan veranderende eisen van het werk, de efficiëntie van de organisatie en de vraag naar een informatief centrum met een representatieve functie.
Het gebouw bestaat uit één golvend dakvlak over drie verschillende volumes. De volumes voldoen aan de fysieke condities die worden gesteld aan de gehuisveste programma onderdelen. Zo is er een kantorendeel dat volledig geklimatiseerd wordt, een machine-uitgifte- en opslag, die slechts gedeeltelijk wordt verwarmd en een stallingruimte met een open gevel.
De ruimtelijke eisen zijn vertaald in verschillende doorsneden die de benodigde hoogtes onder het dakvlak hebben vastgelegd. Door het dakvlak te vergroten tot één dak wordt uitdrukking gegeven aan het feit dat alle verschillende werkzaamheden door één organisatie worden verricht. Daarnaast ontstaan er extra, overdekte ruimtes tussen en boven de volumes die in de toekomst verder ingevuld kunnen worden. Dit levert op eenvoudige wijze flexibiliteit op zonder, dat in het geval van een uitbreiding, het gebouwvolume moet worden vergroot. Zolang er nog geen concrete invulling is kunnen de ruimtes worden gebruikt als werkplaats, overdekte cursusruimte, tijdelijke opslag e.d.
Door het gebruik van deze ruimtes wordt ook zichtbaar voor bezoekers waar het Landschapsbeheer Drenthe op dat moment mee bezig is. Het gebouw zal hierdoor steeds veranderen in de tijd.
Het dakvlak is op twee plaatsen, tussen de volumes, geknikt. Een knik in het verlengde van de toegangsweg, waar zich de hoofdentree van het gebouw bevindt. Hierdoor ontstaat een hoge representatieve onderdoorgang naar de tuinzijde en het achtererf. Aan deze zijde, vergelijkbaar met een achtererf, is ook een knik gemaakt zodat meer hoogte voor grote voertuigen bij de entree van de stalling ontstaat. Door het golvende dakvlak symboliseert het gebouw ook de landschappelijke betekenis van het terrein als ecologische verbindingszone tussen twee landschappen.
Het dak wordt eenvoudig en doelmatig geconstrueerd, met materialen die zo dicht mogelijk bij het werk van het Landschapsbeheer Drenthe staan en verwantschap tonen met agrarische schuren in de omgeving. De kolommen worden uitgevoerd als lariks stammen, de dakconstructie in hout afgedekt met dak van vezelcementplaat. De dichte gevels bestaan uit een beplating waarop houten lariks latten worden bevestigd. Ter plaatse van open gevels wordt een ventilerende lattenconstructie toegepast. Door de latten te laten terugkeren ontstaat er samenhang in de gevels van de verschillende programma’s. Het gebouw kan begroeien en voorzieningen voor vogels en vleermuizen opnemen, waardoor het als het ware letterlijk opgaat in het landschap.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Landschapsbeheer Drenthe
Jaar: 2007
Project: besloten prijsvraag
BVO: 1065m2