DAAD Architecten

Ondergrondse gasopslag NAM te Langelo

In samenwerking met Bureau Alle Hosper, landschapsarchitectuur en stedenbouw, is een competitie gewonnen, welke door de NAM is uitgeschreven, inzake de landschappelijke inpassing en architectonische vormgeving van een ondergrondse gasopslag in de nabijheid van Langelo (gemeente Noordenveld). Het project is gesitueerd in de directe omgeving van het bestaande gasputtenterrein Norg-2, dat is gelegen aan de rand van het beekdal van het Groote Diep.
De opgave is toegespitst op de vraag op welke wijze een grootschalig industrieel complex kan worden ingepast in een kwetsbaar landschap.

Stedenbouw en architectuur
Om zoveel mogelijk recht te doen aan de landschappelijke karakteristiek is het gehele complex gesitueerd in het gebied van de heideontginningen, dus tussen het uitgestrekte landschap van het beekdal en de kleinschalige wereld van het dorp Langelo.
Het complex is opgebouwd uit een drietal componenten:
– het terrein van de Gasunie en de meetstations
– het puttenterrein
– de gasbehandelingsinstallatie.
Deze drie onderdelen zijn los van elkaar gesitueerd. Ieder onderdeel is apart bereikbaar vanaf de provinciale weg Langelo/Roden en de op deze weg aansluitende route langs de rand van het beekdal. Om tot een samenhangend geheel te komen en het procesmatige karakter van de installatie leesbaar te maken, zijn de meest omvangrijke onderdelen van de gasbehandelingsinstallatie ondergebracht in één langgerekte structuur. Deze structuur is gesitueerd op een radiaal van het dorp naar het beekdal, onder een hoek met de terreinen. Rondom de installatie wordt een grastalud aangebracht; deze onttrekt de feitelijke beveiliging, het hekwerk, aan het oog.
De noord- en zuidzijde van het complex wordt met bos beplant, om de installatie rugdekking te geven, en bij te dragen aan de ruimtelijke en de ecologische structuur van het ontginningsgebied. De componenten A en B, met uitsluitend lage installatieonderdelen, zijn in dit bosgebied gesitueerd.
Aan de zuidkant is, parallel aan de lineair geordende installatie, een dubbele eikenlaan voor fietsers geprojecteerd. Dit fietspad vormt een nieuwe verbinding tussen de Westerbrink en het beekdal.
(tekst: Alle Hosper)

Projectgegevens
Opdrachtgever: NAM en Fluor Daniel BV (2e fase)
Oplevering: 1997