DAAD Architecten

Prijsvraag EO Wijers – Veenkoloniën 2011-2012

De “Beste-bal-theorie” is een werkmethode waarbij gewerkt wordt vanuit een ambitie, in dit geval die voor de toekomst van de Veenkoloniën. Deze ambitie geeft niet een vast omlijnd einddoel maar een globale, wenselijke richting. Elk initiatief wordt beoordeeld op die gewenste richting; dit is het kiezen van “de beste bal”. Dit gebeurt door middel van een ‘groepsproces’ waarbij alle belanghebbenden inzicht en inbreng hebben. We bieden een ‘gereedschapskist anno 2012’ aan om in dit groepsproces deze afwegingen te kunnen maken en ambities te verwezenlijken. Telkens wanneer er een stap gezet is, wordt bepaald wat de volgende stap is. Deze werkmethode kan op alle schaalniveaus worden ingezet. Het is niet meer de klassieke ‘eindbeeldplanning’, maar een flexibel proces waarbij altijd ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen, situaties, kansen en belanghebbenden. Ook worden er dwarsverbanden gelegd tussen diverse ontwikkelingen en ambities.
I.s.m. BBN, Claessenscommunicatie en G3 Advies bv.