DAAD Architecten

Speeltuin Eelderzoom te Groningen

Waar eens de Basaltflat de rand van Groningen markeerde is nu een nieuwbouw buurt gerealiseerd. Dit buurtje maakt onderdeel uit van de wijk Vinkhuizen en wordt de Eelderzoom genoemd. Het is gelegen aan de westzijde van Vinkhuizen en ligt aan een grote groenzone.
De woningen aan de Onyxstraat zijn grotendeels in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gerealiseerd en door DAAD uitgewerkt. Deze vormen een herkenbare eenheid binnen de wijk.
Met de ontwikkeling van een groene ruimte met speeltuin in het hart van dit buurtje bereikt dit plan haar voltooiing.

In Vinkhuizen zijn diverse speeltuinen gerealiseerd. Analyse van deze speelplekken laat zien dat ze veelal op zich zelf staan en een stedelijk karakter hebben. Dit uit zich in veel verharding en sterk gecultiveerde natuurlijke elementen.
De speeltuin in de Eelderzoom wordt anders. Deze wordt onderdeel van het park ‘de Eelderbaan’ aan de westzijde van Vinkhuizen. Om de groene ruimte voldoende stevigheid te geven wordt het park aan de westzijde zoveel mogelijk de buurt in getrokken. Het natuurlijke en groene karakter vormt de boventoon. Hiermee wordt de Metaallaan/Arduinlaan beëindigd in het park.
In dit groene parkje liggen als een soort ‘stapstenen’ ronde speelplekken van vrolijk gekleurd rubber in het gras. De speelplekken hebben allemaal een eigen speeltoestel zodat het spelen verspreid wordt over ruimte. Ook zijn er betonnen poefs waarop ouders kunnen zitten als ze toezicht houden op hun kinderen. Al deze plekken worden verbonden met een pad dat eindigt bij een bankje aan het water.
In het parkje worden bloeiende bomen geplaatst. Als de bewoners het willen kunnen hier ook fruitbomen geplaatst worden.
Verder worden in het gras enkele cirkelvormen gemaakt met bloeiende bollen zoals sneeuwklokjes, krokussen en narcissen. Ook wordt met enige regelmaat een cirkel uitgemaaid in het hoge gras aan de westzijde van de Onyxweg.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Jaar: 2012
Project: ontwerp terreinplan