DAAD Architecten

Stal te Raalte

In deze opgave is DAAD gevraagd om op een bestaand erf het bouwen van een schuur voor koeien mogelijk te maken. Met een zorgvuldige inpassing op het bestaande erf en heldere architectonische uitgangspunten voor het ontwerp krijgt de opdrachtgever een document in handen waarmee zij naar buiten kunnen treden.
DAAD heeft er voor gekozen om de nieuwe schuur in de regionale traditie te plaatsen. Hiervoor hebben we als voorbeeld een schuur in het Overijsselse Geesteren geanalyseerd en specifieke kenmerken als uitgangspunt genomen en vertaald naar een eigentijds ontwerp.
In enkele afbeeldingen hebben we opgetekend op welke manier dit een uitgangspunt vormt voor het voorstel voor de schuur.
De gelaagde opbouw maakt dat het volume zich op verschillende manieren laat lezen. Het toepassen van verschillende materialen in onderbouw, bovenbouw en dak geven een schaalverkleining aan het geheel.
De verschillende vlakken zijn ontleend aan de constructie, functie en oriƫntering. Op deze manier raakt de schuur verankert in haar omgeving.
Het dakvlak op het zuiden wordt geheel voorzien van pv-cellen. Het dakvlak op het noorden stellen we voor om uit te voeren in lichtdoorlatende golfplaat. Op deze manier ontstaat er een lichte stal zonder dat de stal te veel opwarmt omdat het lichtdoorlatende vlak aan de noordgevel is geplaatst.
De onderbouw wordt opgetrokken uit betonplaten en vormt een eenheid met de mestopslag.
De opbouw wordt gemaakt van lariks rabatdelen welke aan de zuidzijde met een open stroken wordt uitgevoerd voor de ventilatie.
De hooi/strozolder wordt aan de kopse zijden van de schuur voorzien van een gevel met horizontale planken. Het water wordt buiten gehouden maar de wind kan wel door de gevel. Op deze wijze wordt ook de zolderfunctie zichtbaar gemaakt.
Dit project is een goed voorbeeld waarbij de meerwaarde van een architect, ook in een beperkte opdracht, naar voren komt. Het zorgvuldig ontwerpen binnen een bestaande context en het ontwikkelen van een specifieke oplossing maakt dat er een breed draagvlak voor een ontwikkeling kan ontstaan.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Particulier
Jaar: 2012
Project: ontwerpopgave