DAAD Architecten

Van Mesdagkliniek te Groningen

De TBS-kliniek Dr. S. van Mesdag is gehuisvest in een complex van gebouwen dat is gesitueerd aan de Verlengde Hereweg te Groningen. Een van de meest markante gebouwen van het complex is de laat 19e eeuwse gevangenis van de architect J.F. Metselaar.

Het 115 jaar oude gebouw is in de loop van haar geschiedenis vele malen verbouwd waarbij delen van het oorspronkelijke ontwerp zijn verdwenen of ingrijpend gewijzigd.

Nu is een nieuwe functionele ingreep aan de orde namelijk het huisvesten van 5 woonafdelingen (met ‘sanitair-op-kamer’), behandelruimten en kantoren. Daarmee is tegelijkertijd de architectonische probleemstelling geformuleerd: op welke wijze kunnen tamelijk ingrijpende functionele wijzigingen plaatsvinden binnen de context van een monumentaal gebouw.

Stedenbouw en architectuur
De gevolgde strategie is uiterst simpel en bestaat in hoofdzaak uit het verduidelijken van de oorspronkelijke structuur van het gebouw. Zodoende ontstaat een sterke, historisch bepaalde, context die als achtergrond fungeert voor nieuwe ingrepen.

In haar verschijningsvorm en materiaalgebruik onderscheiden deze nieuwe ingrepen zich duidelijk van het bestaande gebouw waarbij de nadruk wordt gelegd op het ‘tijdelijke’ karakter van de ingrepen.

De plaats, afmetingen en verhoudingen van de nieuwe bouwkundige elementen daarentegen worden nadrukkelijk gerelateerd aan de structuur van het bestaande gebouw van J.F. Metselaar.

Projectgegevens
Opdrachtgever : VROM Rijksgebouwendienst
Oplevering : 1999
BVO : 5.900 m2