DAAD Architecten

Visie Zorgcentrum te Leeuwarden

Het betreft de nieuwbouw van een verpleegdependance aan het Kalverdijkje. In de stedenbouwkundige verkaveling is de contour van de nieuwbouw zo getekend dat er een gebouw zal ontstaan met een voorkant, met de entree vanuit de woonwijk, en een achterkant, met een gebouw voor de stadsverwarming en het parkeerterrein. De opdrachtgever heeft de wens dat het gebouw op vanzelfsprekende wijze onderdeel gaat worden van de woonwijk.
De locatie en het naastgelegen woonwijkje maken ook deel uit van een grotere recreatieve groenzone. Om beter tegemoet te komen aan de wens van de opdrachtgever is gekozen voor een aangepast stedenbouwkundig uitgangspunt. Het gebouw is alzijdig ontworpen, geen voor- en achterkant met een mogelijke doorgaande route door het gebouw. Hiermee wordt ook beter tegemoet gekomen aan de wens van de opdrachtgever dat het Centrum onderdeel gaat worden van de woonwijk.
Het programma bestaat uit wooneenheden (6 kamers per eenheid/twee eenheden gekoppeld via huiskamer) waarin 24 plaatsen psychogeriatrie en 12 plaatsen somatiek (meer zelfstandige bewoner met eigen sanitair).
Men verblijft in een gesloten setting, waarbij het zwaartepunt ligt op het gemeenschappelijke deel van de woning, de huiskamer en de keuken. Om bescherming te kunnen bieden is gekozen voor gefaseerde overgangen van buiten naar binnen.
De entreedeur ligt terug van de verkeersruimte aan een kleine omsloten buitenruimte. De gemeenschappelijke woonkamer ligt aan een omsloten binnentuin. Deze binnentuin vormt de overgang tussen de woning en de buitenwereld.
Per afdeling is bij de interne organisatie ingespeeld op de verschillende mogelijkheden van de bewoners. De individuele woonslaapkamers liggen daarom of aan de binnentuin (introvert) of aan de buitengevel (extrovert). Het woonprogramma is alleen op de begane grond georganiseerd.
In de schematische plattegronden zijn de verschillen per afdeling zichtbaar in de organisatie van de kamers rondom de patio.
Om de verschillende wooneenheden herkenbaar te maken wordt het dak van de woonkamers uitgevoerd als lessenaardak waardoor een verticale accenten in de hoofdvolumes ontstaan.
Naast de verblijfeenheden wordt er ook een centrum voor dagbehandeling gebouwd. Deze is toegankelijk voor de bewoners alsook mensen van buiten.
Door de wooneenheden te verzelfstandigen per afdeling en per groep wordt de stedenbouwkundige setting in een groene zone versterkt. De relatie met de aansluitende woonwijk wordt gemaakt door de route door het centrum te leggen. Er worden twee modellen voorgesteld: het hofmodel, hierbij omsluiten de woongebouwen en het dagcentrum een binnenhof. Deze centrale ruimte maakt deel uit van de interne verkeersruimte en is van beide zijden toegankelijk.
In het clustermodel is het tussengebied geopend naar de groene omgeving en maakt deze ruimte uit van een doorgaande, langzaam verkeersroute. De route gaat tussen de afdelingen door en is publiek toegankelijk.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Habion
Jaar: 2007
Project: Stedenbouwkundig plan