DAAD Architecten

Woningen Eelderzoom te Groningen

Aan de westzijde van de stad Groningen is een ecologische zone aangelegd die de verbinding vormt tussen de na-oorlogse wijk Vinkhuizen en de Vinex-wijk de Held; de Eelderbaan.
Een grootschalige herstructurering van Vinkhuizen, waar dit een onderdeel vanuit maakt, beoogd een betere aansluiting op huidige woonbehoeftes en een gevarieerder woningaanbod. Op de plaats van de gesloopte Vuursteenflat wordt nu het buurtje de Eelderzoom gebouwd.
In tegenstelling tot de neutrale stempels van Vinkhuizen wordt de Eelderzoom als een nieuwe stempel opgevat met een specifiek karakter en samenhang. Zo vormt het aan de noordzijde een wand van een stedelijk plein, hebben de verandawoningen aan de westzijde vrij uitzicht op de groene strook en liggen er achter deze rijen meer beschutte, lage blokken met patiowoningen.
De Eelderzoom wordt ontwikkeld als een projectmatige vorm van particulier opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat de toekomstige bewoners de opdrachtgevers zijn en hun individuele woonwensen maximaal kunnen inbrengen met de procesmatige en financiële voordelen van projectmatige bouw. Er zijn vier architecten gevraagd elk één van de vier blokken vorm te geven. In een intensief voorbereidings- en ontwerptraject werken de architecten en de gedelegeerde opdrachtgevers de Huismeesters en KUUB aan de vraag hoe maximale individuele vrijheid een verrijking in het ontwerp kan betekenen en de samenhang tussen de woningen en de blokken kan worden geborgd.
Het blok van DAAD bevat 21 verandawoningen die op de Eelderbaan gericht zijn terwijl de ontsluiting aan de straatzijde plaatsvindt. De problematiek van de dubbele voorzijde heeft een woningtype met een opgetilde begane grond opgeleverd met specifiek vormgegeven overgangen van privé naar openbaar naar de twee zijden. Aan de westzijde zorgt een collectieve groenzone ervoor dat het park daadwerkelijk tot aan de gevels loopt. De veranda’s steken uit de bouwdelen het park in. Aan de oostzijde wordt doormiddel van bouwdelen en de carport een intieme buitenruimte gecreëerd. De ophoging van het peil vergroot de relatie van de woonkamer aan de straatzijde. Het blok hebben we opgevat als een metselwerkmonoliet, waarin de verschillende buitenruimten in hout worden uitgevoerd. Hierdoor krijgen deze plekken een soort interieur kwaliteit.
De specifieke bewonerswensen hebben we tot een belangrijk onderdeel van de architectuur gemaakt. Naast verschillende interieuropties kan op de tweede bouwlaag een uitbreiding op het basistype komen. De hoeken van de blokken worden standaard uitgevoerd in driebouwlagen.
Daartussen zal er een gevarieerde verzameling van keuzeopties ontstaan. Welk eindbeeld dit oplevert weten we niet, we weten wel dat dit een afspiegeling zal zijn van de invloed en keuzevrijheid van de bewoners.
Het workshopverband waarin de architecten aan de plannen gewerkt hebben heeft onder andere de straat als ontwerpopgave van gevel tot gevel naar voren gebracht. Met afspraken over inrichting van de openbare ruimte, materiaalkeuze, bouwsystemen en detaillering zal met de Eelderzoom een buurt ontstaan waarin naast de zichtbare bewonersvrijheid een grote mate van ruimtelijke samenhang te vinden is. Bovendien hebben de bewoners elkaar al ver voor de bouw ontmoet, individuele wensen kenbaar gemaakt en samen keuzes gemaakt, waarmee de Eelderzoom al een sociale geschiedenis gekregen heeft voordat de eerste bewoner er komt te wonen.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Particuliere bewoners/eigenaars
Gedelegeerd opdrachtgever: de Huismeesters
Organisatie particulier opdrachtgeverschap: KUUB
Architecten: Moriko Kira, Scheffer van der Wal, ONIX en DAAD Architecten
Oplevering: 2009