DAAD Architecten

BNA-Gebouw van het jaar 2006; regio Oost

Woonhuis te Laag Keppel

De jury heeft op 08 maart  2007 het woonhuis te Laag Keppel uitgeroepen tot het beste gebouw van het jaar 2006 inde regio Oost (Juryrapport 2006 Oost).

Naast het programma van eisen vormde het door de opdrachtgevers opgestelde lijstje met uitdrukkelijke wensen een belangrijk uitgangspunt. De kwaliteit van de architectuur die wordt gevraagd zou niet zozeer moeten ontstaan door zeer bijzondere of extravagante (vorm)oplossingen maar in de eerste plaats door een heldere constructie, een hoogwaardige materialisatie en een zeer zorgvuldige detaillering. Hierbij is de opgave en uitdaging ieder ontwerpbeslissing te baseren op deze zuivere uitgangspunten en zich niet te laten verleiden tot louter esthetische of modieuze oplossingen.

Situatie
De bouwlocatie, in feite het achterste deel van de tuin bij de voormalige dorpspastorie, vraagt om een zorgvuldige inpassing van het te ontwikkelen woonhuis. De belangrijkste elementen in deze situatie worden gevormd door in de eerste plaats de pastorie, de aanwezige bomen en de schuine begrenzing door de Julianalaan met de daaraan gesitueerde woningen. De bouwvoorschriften verschaften twee factoren die de exacte positionering van het bouwvolume bepaalden, te weten de rooilijn van de pastorie en de 3 meter grens t.o.v. het buurperceel. Deze positionering levert een uitstekende ontsluiting op de Julianalaan op, geeft de woning een maximale afstand t.o.v. de pastorie en voorziet er tevens in dat aan de zonzijde van de woning een maximaal diepe tuin overblijft.

Voor meer informatie:
www.gebouwvanhetjaar.nl
www.architectenweb.nl

Zie project: Woonhuis te Laag Keppel