DAAD Architecten

Cahier Context

Context  downloaden klik hier

DAAD Architecten bestaat in 2007 tien jaar. In de loop van die tien jaar heeft het bureau zich ontwikkeld tot een onderzoekend bureau, dat zich richt op vernieuwing van het vakgebied, waarbij onderzoek en architectuur synchroon lopen, tot en met het gebouwde product.

Verschillende invloeden, zoals de mens in zijn ruimte, de geschiedenis van de plek, een scherp bewustzijn van de tijd en het landschap, vormen de context van waaruit DAAD Architecten elke opgave specifiek  bewerkt. In het bureau vindt, parallel aan werk aan de concrete ontwerp- en bouwopgaven, architectonisch onderzoek plaats naar de veranderende verhouding tussen architectuur en landschap, de omgang met de geschiedenis, tijd en complexiteit, het verhaal en de zintuiglijke beleving van architectuur en andere aan de ontwerpdiscipline gerelateerde vraagstukken.

Woningbouw— zowel particulier als seriematig — en utiliteitsbouw, studies naar landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling, transformatie van gebouwen en productontwikkeling behoren tot de specifieke competenties van het bureau.

Voor Chris (1954-2004), in onze gedachten en in elk DAAD project aanwezig.