DAAD Architecten

Gronings Gereedschap

Gronings Gereedschap

Vrijdag 30 januari 2015 is in het Provinciehuis te Groningen het Experimentenjaar 2014 afgesloten met een mooie publicatie en website.  Het onderwerp is de vraagstukken rond de particuliere woningvoorraad in de Groningse Krimpregio’s. Op initiatief van de Provincie Groningen zijn het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd onder leiding van Enno Zuidema. Deze bijeenkomsten hadden als doel de problematiek en de aanpak in verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken en van externe  kennis te kunnen voorzien.  Het uiteindelijke doel was om te zien of de aanpak van dit complexe probleem heeft geleid tot een zogenaamd Gronings Gereedschap. Interessante conclusie is dat in de tien verschillende Experimenten zeer diverse gereedschappen zijn toegepast, steeds passend en financieel gedifferentieerd per opgave. Een voorbeeld is het experiment Musselkanaal. Aan het Experimentenjaar heeft DAAD Architecten een inhoudelijke en een verbeeldende bijdrage geleverd bij het inventariseren en het onderzoeken van de verschillende gereedschappen.

Voor de website klik hier: www.groningsgereedschap.nl