DAAD Architecten

Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen

U bent van harte welkom op de 3e Dag van Het Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen op zondag 22 september van 11 tot 17 uur. Deze beurs biedt huidige en toekomstige boerderijbewoners praktische informatie en inspiratie over wonen, restaureren en duurzaam verbouwen met respect voor de historie van boerderij en erf.
Steeds vaker krijgen boerderijen een nieuwe, niet-agrarische bestemming, waarmee ze een tweede leven krijgen. Zo kan waardevol agrarisch erfgoed behouden blijven en kan herbestemming van boerderijen een nieuwe impuls geven aan het platteland. Bij de verbouw van boerderij tot woning en/of bedrijfsruimte komen eigenaren allerlei praktische vragen tegen. Op de Dag van het Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen kan men met deze vragen terecht bij organisaties die zich bezig houden met boerderij en erf. Er zijn lezingen, tips uit de praktijk, stands van ambachtelijke bedrijven en voorbeelden van het gebruik vanĀ  duurzame en milieubewuste materialen.
Speciale aandacht vragen wij voor de middagpresentatie om 14.00 uur onder de titel De schuur als paraplu. Architecten Rob Hendriks (DAAD architecten) en Harry Haak (De Zaak van Haak) presenteren dan een nieuw concept voor hergebruik van de boerenschuur als flexibele woon- en/of werkruimte. Ze dragen daarmee een oplossing aan voor toekomstig gebruik en behoud van boerenschuren die ook financieel rendabel is. Voor eigenaren en gebruikers van de grote boerenschuren in het Noorden van het land biedt dit een interessant perspectief.
Deelnemers aan deze beurs zijn verder o.a. Landschapsbeheer Groningen, Stichting Monument en Materiaal en Restauratie Noord. Voor actuele informatie over het programma en deelnemers kunt u terecht op www.hetnieuwewonenopoudeboerderijen.nl De Dag van het Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen wordt georganiseerd door ontwerpburo Kiemkracht en Laurenshout timmer- en restauratiewerken.

Locatie: Jensemaweg 9, 9883 TH Oldehove (Gr.). Datum: 22 september, 11-17 uur. De toegang is gratis.