DAAD Architecten

Wonen met kwaliteit

Nieuwe ruimte, kansen voor krimp

De veranderingen in de huidige markt hebben gevolgen voor de vraag naar woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. De hierdoor toenemenden vraag naar herstructurering en herbestemmingen van bestaande gebouwen hangt samen met de verwachte bevolkingsdaling en de terugloop in de nieuwbouw. Door beperkte middelen zal er duurzaam ontwikkeld moeten worden op een beperkte schaal. DAAD Architecten deed ontwerpend onderzoek naar mogelijke oplossingen voor deze veranderingen in Gelderland. Zo worden naoorlogse rijwoningen en bestaande  kantoor- en bedrijfsgebouwen bekeken. Wat betekent een nieuwe opgave voor de bestaande volumes, mogelijke programma’s en een plan van aanpak? Voorstellen voor de specifieke Gelderse situaties worden inzichtelijk gemaakt in collages en illustraties. Er ontstaat door deze ingrepen nieuwe ruimte met kansen voor kleinschalige initiatieven van bewoners en ondernemers. Dit vraagt maatwerk, waarbij wordt aangesloten bij de sociale infrastructuur en de (informele) locale economie. De woonomgeving wordt een maatpak voor de bewoners, vormt een uitdaging voor de verdere ontwikkeling van nieuwe strategieën.

zie deel publicatie

in opdracht van Provincie Gelderland (volledige publicatie)