BOUWKUNDE

Rechtbank Utrecht

Het gerechtsgebouw is gerealiseerd op een locatie die de historische binnenstad van Utrecht aan de westzijde mede begrenst. Het terrein wordt gedomineerd door een tweetal monumentale gebouwen die beide deel zijn gaan uitmaken van het gerechtsgebouw. Belangrijkste element in het plan is een transparant volume met een lengte van 160m, dat fungeert als hoofdontsluiting van het gerechtsgebouw.