DAAD Architecten

Bouwkostenmanagement

Vanuit onze expertise over bouwkosten (en de raming ervan) kunnen wij opdrachtgevers adviseren over hoe deze het beste kunnen worden beheerst. Dat heeft namelijk direct gevolgen voor de haalbaarheid van een project, maar ook voor het financiële resultaat bij oplevering en gedurende de exploitatie van een gebouw. DAAD Bouwkunde kijkt desgewenst vanaf de initiatieffase mee naar hoe de kosten van een bouwwerk zijn opgebouwd. We brengen de totale stichtingskosten in beeld, maar stellen ook elementenramingen en (deel)begrotingen op. Aan de hand daarvan maakt een opdrachtgever nadere keuzes over het ontwerp van het bouwplan.

XXXXFOT_bouwkostenmanagement-01