DAAD Architecten

Directievoering

Namens de opdrachtgever kan DAAD Bouwkunde de taak van directievoerder op zich nemen. Wij vertegenwoordigen de opdrachtgever dan in alle relevante overleggen en zitten deze voor. Alle partijen die bij het project zijn betrokken worden hierbij door ons aangestuurd. Daarmee zijn wij tevens verantwoordelijk voor de integrale bewaking van het bouwproject; op geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Onze directievoerders signaleren afwijkingen en reageren hier accuraat en zonodig corrigerend op.XXXXFOT_directievoering-01