DAAD Architecten

Zorginstellingen

De kerntaak van zorginstellingen is het verlenen van goede zorg voor hun cliënten. De kwaliteit van het vastgoed speelt daarin een belangrijke rol, met aandacht voor welbevinden en functionaliteit. Cliënten moeten zich veilig en geborgen voelen, personeel moet goed haar (intensieve) werk kunnen verrichten. DAAD denkt hier graag in mee. Wij zijn meerjarig betrokken bij grotere zorgcomplexen en ondersteunen bij nieuwbouw en de aanpak van bestaande zorggebouwen.