DAAD Architecten

Kostenramingen

De beheersing van de bouwkosten heeft DAAD Bouwkunde sinds jaar en dag in huis heeft. In elke fase van het traject rekenen onze medewerkers mee. Door onze ervaring op technisch en architectonisch gebied kunnen we voorstellen doen voor eventuele alternatieven of besparingsmogelijkheden.

Steeds vaker worden wij gevraagd om kosten- en investeringsramingen uit te voeren bij het begin van projecten. Dat is de fase waarin de haalbaarheid wordt onderzocht. Met onze gegevens en voorstellen kunnen opdrachtgevers bepalen of een project doorgang kan vinden en waar eventueel aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook voeren we ‘second opinions’ uit om te toetsen of begrotingen van externen kloppen en waar kansen liggen voor optimalisering.
XXXXFOT_algemeen kostenramingen-02