DAAD Architecten

Hof van Saksen te Nooitgedacht/Rolde

Projectgegevens Hof van Saksen te Nooitgedacht/Rolde

Architect: Cor Kalfsbeek
Werkzaamheden: Planuitwerking (tekenwerk, kostenraming, bestek en omgevingsvergunning).