DAAD Architecten

Nieuw Woelwijck te Sappemeer

Projectgegevens Nieuw Woelwijck

Opdrachtgever: Nieuw Woelwijck
Werkzaamheden: Planuitwerking (tekenwerk, kostenraming, bestek, bouwbesluit en omgevingsvergunning) en bouwmanagement (toezicht uitvoering, directievoering en bouwkostenmanagement).

Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap van bijna vierhonderd bewoners met veelal een ernstige verstandelijke handicap. In ons haalbaarheidsonderzoek zijn een aantal modellen onderzocht en deze zijn financieel op een rij gezet.  Dit heeft geresulteerd in:

1 Nieuwbouw 14 woningen: 940m2x14 = 13000m2 bvo
2 Nieuwbouw 12 woningn: 750m2 x 12= 9000m2 bvo
3 Nieuwbouw 3 woningen (Pijp): in ontwikkeling
4 Verbouw en nieuwbouw 9  den-woningen: 600m2 x9= 5400m2 bvo
5 Renovatie 3 Olm-woningen: 2200m2 bvo
6 Renovatie werkhuis met uitbreiding van magazijn en verbouw gymzaal tot theater: 4500m2 bvo
7 Renovatie dienstencentrum met verbouw en uitbreiding groot keuken: 3900 m2 bvo
8 Renovatie en uitbreiding winkel: 300m2 bvo
9 Renovatie raadhuis: 1700m2
10 Renovatie dorpshuis: 675m2 bvo
11 Renovatie reinwaterkelder: 250m2 bvo
De nummers staan aangegeven in de overzichtsfoto.

Van al deze projecten hebben wij al het bouwkundige tekenwerk, ramingen, bestekken en bouwmanagement (directievoering en toezicht) uitgevoerd. Tevens hebben we van alle gebouwen een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.