DAAD Architecten

Zuidzijde Nieuwe markt te Groningen

Opdrachtgevers: Jonge architecten: Ben van der Meer, Klaas Jan Geertsema, Buddy de Kleine en Erik Roerdink
Externe opdrachtgever: Gemeente Groningen
Werkzaamheden: Onder supervisie van DAAD Architecten is dit ontwerptraject begeleid en zijn deze plannen uitgewerkt.
Planuitwerking (tekenwerk, BIM, kostenraming, bestek, bouwbesluit en omgevingsvergunning) en bouwmanagement (toezicht uitvoering, directievoering en bouwkostenmanagement).

In verband met de bouw van het Groninger Forum was het noodzakelijk de achtergevels van panden aan de Poelestraat om te vormen naar voorgevels aan de Nieuwe Markt. Hiertoe zijn nieuwe bouwvolumes toegevoegd, georiënteerd op de Nieuwe Markt, maar ook visueel en fysiek gekoppeld aan de bestaande panden van de Poelestraat. Door de samenwerking van vier ontwerpers, onder supervisie van DAAD, is een samenhangend plan ontstaan waarbij de individuele herkenbaarheid van de aparte bouwdelen groot is, analoog aan de oude binnenstad van Groningen, maar welke ook op elkaar reageren.

In de verschillende ontwerpen zijn referenties naar oude stad-Groningse elementen op moderne wijze en met moderne bouwmaterialen vertaald naar de huidige tijd.

Bij deel 1 is baksteen als een luchtige gevelbekleding toegepast met moderne technieken. Voor dit deel is daarenboven een pand aan de Poelestraat gesloopt, waardoor het nieuwe gebouw Poelestraat en Nieuwe Markt met elkaar verbindt, zowel ruimtelijk als architectonisch.

Deel 2, dat nog uitgevoerd moet worden, heeft een baksteen voorgevel, welke op meer traditionele wijze is toegepast. De overige gevels worden grotendeels uitgevoerd met een metalen gevelbekleding welke de kleine, achterliggende stedelijke buitenruimten ruimer zal doen lijken.

De voorgevel van deel 3 reageert met de toegepaste baksteen op de moderne gevels van het Forum. De zijgevel is uitgevoerd in een traditionele rode Groninger steen. Vanaf eerste verdiepingsniveau is over de diepte van de nieuwbouw een snede gemaakt met daarin een glazen trappenhuis, waardoor meer licht en lucht, ook aan de noord(=Nieuwe Markt)zijde, gecreëerd wordt.

Bij de gevel van deel 4 is een gelaagdheid aangebracht van een metalen gevel met referenties naar oude kozijnvormen en een achterliggende, meer transparante gevel. In de dagsituatie wordt de metalen gevel meer toegankelijk gemaakt door grote delen open te klappen, terwijl in de nachtsituatie de gevel gesloten is en verlichting van binnenuit de referenties naar oude kozijnen zichtbaar maakt.

De keuze voor deels geprefabriceerde constructies werd in belangrijke mate bepaald door de beperkte bouwplaats. De combinatie van ter plaatse gestort beton en houtskeletbouw elementen bleek tevens zeer geschikt voor aardbevingsbestendig bouwen.