DAAD Architecten

Duurzaam woon-werkhuis Cruydt-Hoeck te Nijeberkoop

Projectgegevens Woon-werkhuis Cruydt-Hoeck

Opdrachtgever: Particulier/ Cruydt-Hoeck
Werkzaamheden: Planuitwerking (tekenwerk, kostenraming, bestek, bouwbesluit, omgevingsvergunning) en bouwmanagement (toezicht uitvoering en directievoering).

Bijzonderheden: Materialen uit de nabije omgeving, materialen met kleine milieubelasting, natuurlijke isolatiematerialen, hergebruik van dakpannen, geen verfsystemen, full electric (geen gasaansluiting) en gebruik van hemelwater voor spoeling.

Fotografie: Johan de Groot