DAAD Architecten

Wat doen wij

Bij DAAD Bouwkunde kunnen ontwerpers en opdrachtgevers terecht voor een compleet pakket aan bouwkundige ondersteuning. Wij begeleiden projecten van A tot en met Z, maar ook deelopdrachten zijn uiteraard mogelijk. In overleg met onze klanten stemmen wij het product van DAAD Bouwkunde af op de specifieke vraagstelling.

Binnen DAAD Bouwkunde worden de plannen in elke fase gekoppeld aan bouwtechniek en eventuele kosten. Een goed concept is één, het kunnen realiseren binnen tijd, budget en kwaliteit is twee. Juist in deze tijd is de financiële en technische haalbaarheid van een project – en de bewaking daarvan – van het grootste belang. Vanuit die insteek werken wij met veel enthousiasme aan iedere opdracht, met oog voor de belangen van onze klanten.

Onze knowhow richt zich op twee disciplines: de planuitwerking en het bouwmanagement. Bij de planuitwerking gaat het om tekenwerk, kostenramingen en toetsing aan regelgeving. Ook kunnen we desgewenst de benodigde vergunningen aanvragen. Bij het bouwmanagement houden we toezicht op de uitvoering en voeren we directie, namens de opdrachtgever. Ook levert DAAD Bouwkunde specifiek bouwkostenmanagement.

Op alle opdrachten is de DNR van toepassing waarin de rechtsverhouding opdrachtgever – architect is vastgelegd.  Download DNR.