© 2015 DAAD architecten b.v.
ecologischwonen
.nu
• Ecologisch wonen heeft toekomst, maar hoe ziet die toekomst er uit? • Hoe wil je wonen? • In een huis dat inspeelt op de seizoenen? • Wil je je huis delen met vogels en andere dieren? • Hoe kun je wonen in harmonie met je omgeving nu en in de toekomst? • Wat betekent ecologisch samenleven in een groep? Hierover zijn wij, DAAD architecten en Ecodorp Noordeland, een dialoog met geinteresseerden begonnen middels een symposium in februari 2015. Op deze website treft u een verslag in woord en beeld van dit symposium.
introductie
symposium
contact
• Klik hier voor de lijst met deelnemers. 
• Klik hier voor het programma en de sprekers.
Een gemengde groep van bewoners, bouwers, raadsleden en ontwerpers stroomde binnen en verzamelde zich reeds geïnteresseerd rondom de stands. Waar de eerste kennis werd gepresenteerd via posters, flyers en een informeel gesprek. De dialoog over ecologisch wonen was begonnen. Titus Mars, architect bij DAAD, verwelkomde de groep en in de sprekerszaal en leidde de discussie. 
"Ecologisch wonen beleefbaar maken doormiddel van klimaatzones en de relatie met de omgeving of het in de stad is of in het open landschap."
Titus Mars, verwelkomde de groep in de sprekerszaal en gaf het woord aan zijn collega Victor Ackerman. Aan de hand van verschillende projecten van DAAD toonde Victor het publiek een simpel maar doeltreffende methode voor ecologisch wonen. Door het inzetten van tussenruimte / klimaatzones ontstaan zowel energetische, klimaat technische als ruimtelijke voordelen. Door deze low-tech benadering werd duidelijk dat ecologisch wonen vele andere verschijningsvormen kan hebben. En dat de tussenruimte / klimaatzones letterlijk en figuurlijk extra ruimte bied voor verduurzaming, wooncomfort en vormgeving.
download presentatie
14.45 – 14.55 Jasper Helmantel en Johan de Groot, Cruydthoeck
13.30 – 13. 50  Fedde Jorritsma, Ecodorp Noordeland
15.00 – 15.20   Jan Cuperus, Ecodorp Bergen 
13. 05 – 13.25  Victor Ackerman, DAAD
Programma en sprekers:
13.55 – 14.15 Paul Hendriksen, Aardehuis
“Waar kunnen we bouwen, wie heeft er bouwgrond voor ons? “
Fedde Jorritsma en Nati Visser van Ecodorp Noordeland presenteerden hun visie op ecologisch wonen. Natie opende de presentatie met een pleidooi om niet alleen ecologisch te bouwen, maar ook samen te leven. Via een verrassende persoon- lijke opdracht aan de zaal werden deze idealen direct in de praktijk omgezet en leerde het pu- bliek haar buurman of buurvrouw kennen. Fedde ging dieper in op de achtergronden en plannen voor Ecodorp Noordeland: Het opzetten van een gemeenschap voor op termijn 100 bewoners, waarin sociale, ecologische en economische aspecten zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Beide sprekers benadrukten dat de tijd rijp is voor het doen van een dergelijk experiment dat nuttige oplossingen kan leveren voor verschillende maatschappelijke vraagstukken. De presentatie eindigde met de oproep aan bestuurders in de regio om in beweging te komen en mee te werken aan het realiseren van dit innovatieve project. De speerpunten: ● Zorg voor de aarde ● Gemeenschapsvorming ● Persoonlijke groei ● Denken doen vanuit inspiratie ● Leer en werkomgeving voor jong & oud ● Participatieve besluitvorming
"Gemeente Olst zei: kom maar bij ons!"
Als antwoord op het nog jonge burgerinitiatief van Ecodorp Noordeland, gaf Estella Franssen een kijkje in de keuken van Aardenhuis te Olst. Een ecologisch gemeenschap, waarbij de laatste woningen omgebouwd uit aarde, gerecyclede autobanden en lokale materialen juist waren opgeleverd. Tijdens het proces waren er volgens Estella de volgende doorslaggevend factoren: Via de constructieve kennis en certificaten over autobanden reeds ontwikkeld in Engeland, kon de uitzonderlijke bouwaanvraag worden goedkeurt. Toen het bouwproces eenmaal van start kon gaan, bleek de lokale aannemer de noodzakelijke rots in de branding voor alle zelf bouwende bewoners. Vele hadden tot dan toe nog geen kamer aangeraakt. En tenslotte zorgde het steeds terugkerende interne en externe overleg dat het burgerinitiatief van Aardenhuis stabiel bleef, gesteund werd door de overheid en uiteindelijk tot aan klokhuis in de publiciteit terecht is gekomen. Kort samengevat waren de sleutelkwaliteiten van het proces; voorbouwen op kennis, vakkundige begeleiding en terugkerend overleg.
"Mijn onbehandelde houten gevel: als mijn gevel over 25 aan vervanging toe is, gaat ie de hout kachel in.... en ik hoef niet te schilderen"
De 4de presentatie was een duo presentatie van architect Johan de Groot van DAAD Architecten en zijn opdrachtgever Jasper Helmantel van Cruydt-Hoeck. Via het woonwerkgebouw Cruydthoeck, zoomden zij letterlijk en figuurlijk verder in op het onderwerp ecologisch wonen. Jasper Helmantel verwoorde zijn wens om ook als bewoner ecologisch te kunnen leven op het terrein van zijn biologische kwekerij voor wilde bloemen zaden. Johan nam de technische kant van het ecologische wonen onder de loep. En toonde via technische tekeningen en energetische feiten hoe deze wens in onbewerkt hout, leem en andere biologische materialen is opgebouwd. Ook werd inzichtelijk welke ecologische, economische en visuele voordelen het Cruydthuis heeft en in de loop der tijd nog zullen opleveren.
Bent u geinteresseerd in dit thema en wenst u hier met ons contact over te hebben? Mail dan naar info@ecologischwonen.nu. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!
"We erven de aarde niet van onze voorouders maar lenen haar van onze kinderen..."
Jan Cuperus, van Ecodorp Bergen, vertelde enthousiast zijn verhaal. In een selectie laat deze groep alle ontwikkelaars en andere geintereseerden achter door als enige zonder voorwaarden in te schrijven. Vervolgens gaat Cuperus in op het spel met de politiek en het in kleine stappen ontwikkelen van deze locatie. Een inspirerend voorbeeld van doorzettingsvermogen, geduld, placemaking en flexibiliteit.
"Een stevige economische en organisatorische basis voor het ecodorp"
- Ecodorp Bergen
- Ecodorp Noordeland
- Peter Kiers
- Global ecovillage Netwerk
- De Godin
- Groene Smoothiebar
- Art of Transition
- Samsø Denemarken
Links:
- Ecologisch bouwen
- Aardehuis
- Local Wise
- DAAD architecten
- Cruydt-Hoeck