Skip to content

Pilot Integrale Aanpak Erfgoed van start  

DAAD Architecten neemt deel aan de pilot Integrale Aanpak Erfgoed, die op woensdag 6 september feestelijk van start ging in het nabijzijn van staatssecretaris Gunay Uslu van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Susan Top van Gedeputeerde Staten.  

In de pilot, geïnitieerd vanuit de Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren wordt een alternatief verkend voor het versterkingsadvies (TVA) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Bij rijksmonumenten speelt vaak veel meer dan een puur technische opgave. Denk hierbij aan (grootschalig) onderhoud, restauratie, verduurzaming en ruimtelijke aanpassingen.  

Het uitgangspunt van de pilot is het geven van meer autonomie aan de eigenaren. Door hen te erkennen als specialisten, komt het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en mogelijke koppelkansen voorop te staan. Eigenaren met hun (restauratie-)architect spelen daarin een leidende rol.

Inmiddels doen verschillende rijksmonumenten aan de pilot mee. Gedurende de pilot worden de resultaten geëvalueerd om zo de opgedane kennis in te kunnen zetten bij nieuwe versterkingsopgaven.

Wil je meer weten over onze  restauratie- en versterkingsopgaven ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .