DAAD Architecten

Adviseur

De vraag naar een architectonische manier van denken neemt de laatste tijd sterk toe. DAAD staat bekend als onderzoekend en agenderend. We worden steeds vaker gevraagd voor architectuuroverstijgende vragen, visies en innovaties. We treden daarbij op als adviseur van de opdrachtgever, zoals overheden, welstandscommissies en bedrijven. Belangrijke ingrediënten in onze aanpak en werkwijze zijn het vermogen van de architect problemen integraal te benaderen, kwesties te agenderen en samenhang aan te brengen. Daarbij kan de tekening als communicatiemiddel worden gebruikt om mogelijke ambities te verbeelden.  

Onze langjarige betrokkenheid maakt het mogelijk om de kwaliteit te bewaken in processen waarin parameters, partijen en personen frequent wisselen. Voorbeelden zijn het co-auteurschap van het Landschapsontwikkelingsplan Haren en de deelname in het Kwaliteitsteam dat het LOP begeleidt, de reorganisatie van bouwbedrijf Alescon en de supervisie in het Agrarisch Transformatieprogramma in Overijssel. In Joure treedt DAAD op als adviseur van een gemeente bij een innovatieve aanbesteding. Ook werkten we mee aan de Ontwikkelingsvisie Hoogezand en een historische studie van Aduard.