DAAD Architecten

Agrarische landschappen

De agrarische sector is sterk in beweging. Er zijn bedrijven die in schaal vergroten om te kunnen blijven meespelen op de internationale markt. Maar het gaat ook om kleinschalige initiatieven en ontwerpopgaven die vragen om een juiste vertaling. Het leidt in beide gevallen tot nieuwe agrarische landschappen, waarbij de opgave is bebouwing en landschap zo op elkaar af te stemmen dat meerwaarde ontstaat. DAAD heeft hier de nodige ervaring mee opgebouwd, zoals met het ontwerp voor de Nieuwe Polderschuur in de Noordoostpolder, de realisatie van een duurzaam informatiecentrum in Orvelterveld en de studie naar de Natuurderij in de Rande (Overijssel), waarbij melkveehouderij, waterhuishouding en (educatieve) recreatie samenkomen.

De dynamiek in de agrarische bedrijvigheid is voor DAAD een belangrijke ontwerpopgave. We verbinden daarbij meerdere schaalniveaus. De uitdaging ligt in het vinden van een eigentijdse verhouding tussen het landschap, de opstallen en de erf-inrichting. DAAD voelt zich sterk verwant met thema’s als biologische landbouw, dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit in het landschap en duurzaamheid. Interessante innovatieve ontwikkelingen zijn stadslandbouw en de teelt van energiegewassen. Deze kunnen in principe overal ‘landen’, binnen en buiten de bebouwde omgeving. Ze bieden kansen om de werelden van ‘groen’ en ‘rood’ te verbinden. Het zijn allemaal kwesties waarbij architectuur en landschapsontwerp een belangrijke en integrerende rol kunnen spelen.