DAAD Architecten

Duurzaam Bouwen

We bewegen ons richting een steeds duurzamere samenleving. In de nieuwbouw is duurzaamheid inmiddels vanzelfsprekend. Het gaat echter om meer dan alleen energieverbruik. De factor tijd speelt in onze visie een belangrijke rol. DAAD streeft naar ‘volhoudbaarheid’: gebouwen en gebieden die lang mee gaan, met oog voor energetische, milieutechnische én sociaaleconomische duurzaamheid. Maatschappelijke eisen veranderen, gebouwen en gebieden moeten kunnen meebewegen. Verandering in de tijd van gebruik is mogelijk door flexibiliteit en uitbreidbaarheid in ontwerp en realisatie mee te nemen. Zo gaan gebouwen langer mee en hebben zij een grotere hergebruikwaarde. Materialen worden gekozen op basis van duurzaamheid, hergebruik en prefabricage en zijn afgestemd op de context.

Een gezond nieuw gebouw maakt slim gebruik van daglicht, frisse lucht en verschillende comfortabele klimaatzones. Daar worden zo min mogelijk technische hulpmiddelen voor ingezet. Op deze manier maken we duurzame en gezonde gebouwen en omgevingen. De grootste slag ligt de komende jaren evenwel in de verduurzaming van bestaande gebouwen en gebieden. DAAD onderzoekt en innoveert in deze bestaande voorraad. Door slim gebruik te maken van de bestaande bebouwing kunnen we bouwkosten en bouwmaterialen besparen. Met onze brede ervaring hebben we een eigen methodiek ontwikkeld voor het slagvaardig onderzoeken en doorrekenen van uiteenlopende mogelijkheden. Dat helpt bij de keuze tussen verbouw of nieuwbouw.

DAAD ondertekende het manifest Circulaire Architectuur. Lees hier meer over de visie van DAAD