DAAD Architecten

Gebiedsontwikkeling

DAAD onderzoekt de toekomst van bestaande en nieuwe gebieden. Dit kunnen woongebieden zijn, maar ook bedrijfsterreinen en agrarische gebieden. In samenwerking met partijen die in het gebied actief zijn en/of posities hebben, wordt met workshops en andere instrumenten gewerkt aan visieontwikkeling. We betrekken daar partners uit ons netwerk met specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van planeconomie. De rol van het architectenbureau bij gebiedsontwikkeling is die van regisseur: ervoor zorgen dat de verschillende disciplines in het team hun bijdrage zo goed mogelijk kunnen leveren. Projecten op dit terrein hebben betrekking op thema’s als dorpsranden, nieuwe landgoederen en het hergebruik van bedrijventerreinen.