DAAD Architecten

Hergebruik

De komende decennia is transformatie de centrale opgave. Met de enorme leegstand in kantoren, op bedrijventerreinen en wellicht binnenkort ook in de woningbouw is het zaak visies op hergebruik te ontwikkelen. Omdat hergebruik altijd duurzamer is dan nieuwbouw, weegt het bestaande zwaar mee bij de keuze tussen verbouw of nieuwbouw. DAAD kan hierbij als architect drie posities innemen: renoveren in de stijl van het bestaande, het bewust zoeken van contrast tussen oud en nieuw en het aangaan van de dialoog, waarbij bepaalde elementen van het bestaande in de nieuwbouw worden overgenomen. Welke keuze wordt gemaakt, wordt bepaald in het gesprek met de opdrachtgever. DAAD benadert het vraagstuk van hergebruik aan de hand van een zelf ontwikkelde methodiek: het ‘programma van mogelijkheden’ (PvM). Oftewel: welke mogelijkheden heeft een bestaand gebouw om een nieuw programma te huisvesten? Wij kunnen deze mogelijkheden onderzoeken en snel doorrekenen. Er kan ook sprake zijn van ‘ontwerp ontwikkelingsplannen’. Oftewel strategieën waarbij gebouwen zich gaandeweg ontwikkelen, continu transformeren en waar de gebruiker een eigen bijdrage aan levert. Van de architect vraagt dit een nieuw vakmanschap, dat veel dynamischer is dan voorheen. Ingrediënten daarin zijn een bewustzijn van de geschiedenis en de factor tijd, het vermogen te analyseren en waarderen en een bij de opgave passende ontwerphouding. DAAD heeft dit vakmanschap hoog in het vaandel staan.

Duurzaamheid is daarbij van belang, maar ook de wensen van bewoners en gebruikers. Deze moeten samenkomen in een aanpak die voortborduurt op de culturele betekenis en de (steden)bouwkundige staat. Dit geldt zowel voor gebouwen als gebieden die toe zijn aan hergebruik of herbestemming. Een voorbeeld is de revitalisatie van naoorlogse woningbouw. Ook hier staat DAAD voor de combinatie van analyse en ontwerpend onderzoek. We brengen verschillende keuzen in beeld en laten de mogelijkheden zien die financieel en technisch haalbaar zijn. Naast het verbeteren van de buitenschil gaat het om veranderende woonprogramma’s, de ruimtelijke kwaliteit in de woning, het toepassen van duurzame energie en de relatie tussen de openbare ruimte en de woning.