DAAD Architecten

Krimp

DAAD is met haar vestiging in Noord-Nederland aanwezig in de proeftuin van Nederland: demografische krimp is hier aan de orde van de dag. De afname van de bevolking, in combinatie met vergrijzing en ontgroening, heeft gevolgen op allerlei terreinen. Wonen, zorg en welzijn, onderwijs: alle sectoren krijgen hier mee te maken. De opgave is om tot een verbindende visie te komen, in het besef dat vanzelfsprekende groei tot het verleden behoort. Krimp leidt tot een ingewikkeld en soms pijnlijk transformatieproces, maar biedt ook kansen om de kwaliteit van gebieden te verbeteren. In de visie van DAAD trekken alle betrokken partijen – niet in de laatste plaats de bewoners en ondernemers in de krimpgebieden zelf – samen op. In een gezamenlijk traject wordt onderzocht wat de onderscheidende kracht en identiteit van het gebied is en hoe hier in een krimpstrategie op kan worden voortgebouwd. Daarbij is de intentie niet om krimp op te lossen, maar om de gevolgen in goede banen te leiden: leefbaarheid en het contact in de gemeenschap moeten worden behouden.